Gymnasieantagningen ansvarar för antagningen till alla gymnasieskolor i Gävle.

Om du inte är folkbokförd i Gävle kommun ska du göra ansökan via din egen hemkommun även om du söker utbildningar hos oss.

Så här söker du

Du gör din ansökan på gymnasieantagningens webb. För att lämna ansökan på webben behöver du ett lösenord som du får av din studie- och yrkesvägledare på skolan.

Gör ditt gymnasieval på gymnasieantagningens webb »

Om du inte går i grundskolan eller på något introduktionsprogram kan du kontakta gymnasieantagningen för att få ett lösenord.

Om du behöver ansöka till gymnasiet på ett blankett kan du hämta den hos din studie- och yrkesvägledare eller på Stadshuset, Drottninggatan 22 i Gävle.

Kontakt

Har du frågor om antagning till gymnasieskolan kan du vända dig till din studie- och yrkesvägledare i grundskolan eller gymnasieskolan.

Du är också välkommen att kontakta gymnasieantagningen via e-post antagningskansli@gavle.se eller telefon 026-17 80 00.

Om programmet du är intresserad av finns i din hemkommun söker du dit. Din kommun kan också ha avtal med andra kommuner. Detta innebär att du ska söka din utbildning där.

Du kan söka till ett program i en annan kommun om

  • din egen kommun saknar den nationella inriktningen som du är intresserad av.
  • utbildningen är riksrekryterande.
  • du vill studera vid en fristående gymnasieskola.
  • du har personliga skäl.
  • du söker som frisök (kan endast tas in till lediga platser, mottagen i andrahand).

För mer information kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Riksrekryterande utbildningar

Det finns program och inriktningar som är riksrekryterande, det vill säga sökande från hela landet konkurrerar på lika villkor om platserna. Uppgift om vilka dessa är finns hos din studie- och yrkesvägledare.

Frisök

Genom ändringar i skollagen har elever möjlighet att söka en utbildning i en annan kommuns gymnasieskola även om samma utbildning erbjuds i hemkommunen, så kallad frisök. 
En behörig sökande från annan kommun tas emot i mån av plats, så kallad andrahandsmottagning, efter beslut av anordnarkommunen. 

Du gör din ansökan

16 januari - 17 februari är webbplatsen för gymnasieval öppen och du kan göra din ansökan.

Preliminär antagning

I mitten av april görs en preliminär antagning.

Omval

18 april - 12 maj är webbplatsen för gymnasieval öppen och du kan göra ett omval om du känner att du vill ändra.

Antagningsbesked

Den 1 juli skickas slutligt antagningsbesked till alla sökande. Du kommer att ha möjlighet att se ditt antagningsresultat på gymnasieantagningswebben 1 - 31 juli.

Besvara ditt antagningsbesked

Antagningsbeskedet ska vara besvarat senast den 16 juli via webben.

Reservantagning

4 augusti, reservantagning 1
9 augusti, reservantagning 2
15 augusti, reservantagning 3

Dagen efter varje reservantagning kan du logga in på gymnasievalwebben för att se om du blivit antagen på din reservplats.

Efter skolstart sker reservantagningen löpande.

När du söker till ett program i gymnasieskolan så används betygen i ditt slutbetyg från grundskolan för att räkna ut ett meritvärde. 

Meritvärde för den preliminära antagningen till läsår 2017/2018

Här kan du se vilket meritvärde som krävdes för att komma in på gymnasieprogrammen vid antagningen till läsår 2016/2017:

Meritvärde slutgiltig antagning 2016 (pdf)

Om du tycker att du valt fel och vill ändra din ansökan kan det finnas en möjlighet till detta. Ta kontakt med din studievägledare så får du veta hur du ska göra. Om du inte går på någon skola kan du vända dig till gymnasieantagningen.

Du kan överklaga:

  • om du inte blir mottagen som sökande till annan kommun
  • behörighet 

Det går däremot inte att överklaga:

  • beslut om antagning till gymnasieskolan
  • mottagande till viss inriktning i högre årskurs

Överklagandet skickas, när det gäller studier på annan ort, till den kommun som anordnar utbildningen. 

Kommunen kan ompröva beslutet eller vidarebefordra överklagandet till skolväsendets överklagandenämnd. Överklagandenämndens beslut kan inte överklagas.

Hjälp oss att förbättra denna sida genom att klicka på någon av knapparna nedan. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Hittade du den information du sökte?