Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som ger en bred utbildning inom samhällsvetenskap med fokus på samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik.

Under tiden på ekonomiprogrammet får du goda kunskaper i att driva projekt, ingå i olika gruppkonstellationer samt att fokusera på svenska språket. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan.

Under ditt tredje år på ekonomiprogrammet får du möjlighet att praktisera dina kunskaper genom kursen Entreprenörskap och Företagande. Då driver du eget företag genom Ung företagsamhet.

Ekonomiprogrammet har två inriktningar

Inriktning ekonomi

Inriktning ekonomi ger dig kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i att starta och driva ett företag.

Inriktning juridik

Inriktning juridik ger dig kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen ska utveckla din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Gymnasiegemensamma ämnen

1 250 p

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och Hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Samhällskunskap 2

100

Svenska 1 / Svenska som andra språk 1

100

Svenska 2 / Svenska som andra språk 2

100

Svenska 3 / Svenska som andra språk 3

100

Inriktnings- och fördjupningsämnen

950 p

Individuellt val

200 p

Gymnasiearbete

100 p

Summa utbildningens poäng:

2 500

 

Inriktning Ekonomi

 

Entreprenörskap och företagande

100

Företagsekonomi 1

100

Företagsekonomi 2

100

Internationell ekonomi

100

Ledarskap och organisation

100

Marknadsföring

100

Matematik 3

100

Moderna språk 1 eller 3

100

Privatjuridik

100

Psykologi 1

50

 

Inriktning Juridik

 

Affärsjuridik

100

Entreprenörskap och företagande

100

Filosofi 1

50

Företagsekonomi 1

100

Internationell ekonomi

100

Moderna språk 1 eller 3

100

Privatjuridik

100

Psykologi 1

50

Psykologi 2

50

Retorik

100

Rätten och samhället

100

Hjälp oss att förbättra denna sida genom att klicka på någon av knapparna nedan. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Hittade du den information du sökte?