Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program och vänder sig till dig som är intresserade av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt, både lokalt och globalt.

Efter examen ska du ha kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Programmet har tre inriktningar varav Borgarskolan ger två. 

Inriktningen medier, information och kommunikation

Inriktningen ska ge kunskaper om mediernas roll i samhället och hur du kan använda dig av medieteknik för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt.

I inriktningen ska du studera journalistik, information och reklam och praktiskt få pröva textens, bildens och ljudets kommunikativa möjligheter. Du ska få utveckla både praktiska och teoretiska kunskaper i olika interaktiva kommunikationsformer.

Inriktningen ska ge dig möjlighet att undersöka hur media påverkar människor individuellt och i grupp när det gäller till exempel åsikts- och opinionsbildning och hur vår omvärldsuppfattning formas.

Inriktningen samhällsvetenskap

Inriktningen ska ge kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå.

I inriktningen ska du bredda och fördjupa din förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang. Inriktningen ska också utveckla din förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Gymnasiegemensamma ämnen

1 150 p

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och Hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1 / Svenska som andra språk 1

100

Svenska 2 / Svenska som andra språk 2

100

Svenska 3 / Svenska som andra språk 3

100

Inriktnings- och fördjupningsämnen

1 050 p

Individuellt val

200 p

Gymnasiearbete

100 p

Summa utbildningens poäng:

2 500

Vill du kombinera idrott och studier kan du välja lokalt utformat idrottsutbildning (LIU). Då har du idrottsspecialisering istället för individuellt val.

Valbar inriktning: Medier, information och kommunikation

 

Film- och tv produktion 1

100

Filosofi 1

50

Fotografisk bild 1

100

Journalistik, reklam och information 1

100

Medieproduktion 1

100

Medier, samhälle och kommunikation 1

100

Moderna språk 1 eller 3

100

Moderna språk 2 eller 4

100

Psykologi 1

50

Psykologi 2a

50

Samhällskunskap 2

100

Textkommunikation

100

 

Valbar inriktning: Samhällsvetenskap

 

Filosofi 1

50

Geografi 1

100

Geografi 2 eller Psykologi 2a och 2b

100

Historia 2a

100

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

100

Moderna språk 1 eller 3

100

Moderna språk 2 eller 4

100

Naturkunskap 2

100

Psykologi 1

50

Religionskunskap 2

50

Samhällskunskap 2

100

Samhällskunskap 3

100

Skola för mänskliga rättigheter

Borgarskolan är en skola för mänskliga rättigheter genom vårt samarbete med Amnesty International.

Läs mer

Hjälp oss att förbättra denna sida genom att klicka på någon av knapparna nedan. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Hittade du den information du sökte?