Varierade starttider på skoldagen

17 augusti 2020

För att minska risken för trängsel i kollektivtrafikens rusningstider inför vi varierade starttider på skoldagen under hösten 2020.

Förebyggande åtgärder för minskad smittspridning

12 augusti 2020

Folkhälsomyndigheterna har hävt beslutet om rekommenderad distansundervisning för gymnasieskolan vilket innebär att vi återgår till ordinarie undervisning på plats i våra lokaler.

Upprop torsdag 20 augusti

12 augusti 2020

Uppropstider för årskurs 1, årskurs 2, årskurs 3 och introduktionsprogrammen.

Ansök om specialkost

17 juni 2020

Nytt för läsåret 2020/2021 är att ansökan om specialkost ska göras digitalt via e-tjänst.

Uppdatering om coronaviruset (covid-19)

12 juni 2020

Gävles kommunala gymnasieskolor arbetar med planeringen för hur utbildningen ska genomföras under sommaren och hösten.

Tack till alla fantastiska studenter som gjorde årets firande möjligt!

12 juni 2020

Vi på Borgarskolan vill rikta ett stort tack till alla studenter och anhöriga...

Borgarskolans studentfirande

19 maj 2020

Onsdag 10 juni tar avgångsklasserna på Borgarskolan studenten. På grund av risken för smittspridning av coronaviruset (covid-19) får varje elev bjuda in max två anhöriga och utspringet sker in mot skolgården.

Information om studenten 2020

13 maj 2020

Studenten firas 9 juni för Vasaskolans elever och 10 juni för Borgarskolans och Polhemsskolans elever.

Information till elever inom gymnasiesärskolan och på Introduktionsprogrammet

23 april 2020

Kommunala skolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anvisningar.

Information om matbeställning

7 april 2020

Uppdaterad 7 april: Matbeställningen görs via en enkät som skickas till din skolmejl. Besvara enkäten senast onsdagar kl. 15.