19 maj 2020

Onsdag 10 juni tar avgångsklasserna på Borgarskolan studenten. På grund av risken för smittspridning av coronaviruset (covid-19) får varje elev bjuda in max två anhöriga och utspringet sker in mot skolgården.

Eleverna inleder dagen med fotografering för att sedan samlas klassvis för en ceremoni tillsammans med sina mentorer. Rektor håller tal, betyg och stipendier delas ut.

Skolans område kommer att vara avspärrat för att undvika oönskade folksamlingar. Du som anhörig släpps in på området vid en uppmärkt ingång 10 minuter innan utspringet. Där prickas du också av på en klasslista. 15 minuter efter studenternas utspring går du och eleven ut från området vid en uppmärkt utgång för att ge plats till nästa klass.

In- och utgång för elever och anhöriga

 • Eleverna träffas vid trappan/ingången mot Valbogatan
 • Anhöriga kommer in från Brändströmsgatan och går ut mot cykelväg mot Valbogatan

In- och utgången kommer att märkas upp för att vara enkla att hitta.

 

Utspringsordning

Klass

Utspring

EK17C

09.30

FT17B                                              

10.00

HA17A

10.30

HA17B

11.00

EK17A

11.30

SA17C

12.00

EK17B

12.30

EK17D

13.00

FT17A

13.30

SA17A

14.00

SA17B

14.30

ES17

15.00

 

Ditt ansvar som elev, anhörig eller vän

 • Är du sjuk eller har milda symtom under studentdagen ska du stanna hemma.
 • Följa och respektera de regler som skolan sätter upp för att studentfirandet ska kunna genomföras
 • Hålla 1-2 meters avstånd till varandra, både inomhus och utomhus.
 • Tvätta händerna med tvål och vatten
 • Personer som tillhör riskgrupp eller är 70+ bör avstå från deltagande.

Borgarskolan’s graduation day

Wednesday, June 10, is the graduation day for the final year classes of Borgarskolan. Due to the contagion risk of the Corona virus (covid-19), each student can invite a maximum of two relatives. The so called “utspring” (where students exit the school to greet their relatives) will take place facing the school yard.

The students start the day with a photography session and later gather in their classes for a ceremony together with their mentors. The principal will speak, grades and scholarships will be handed out.

The school grounds will be closed to avoid unwanted crowds. As a relative, you will register at a marked entrance to the school grounds and be admitted 10 minutes before the student’s exit of the school (utspring). 15 minutes after the student exits the school, you and the student will leave the area at a designated exit to make room for the next class.

 

Entrances and exits for students and relatives

 • Students gather at the stairway/entrance facing Valbogatan.
 • Relatives enter from Brändströmsgatan and exit at the bicycle path facing Valbogatan.

Entrances and exits will be marked for easy navigation.

 

Your responsibility as a student, relative or friend

 • If you are ill, or experiencing mild symptoms during the day of graduation, stay at home.
 • Please follow and respect the rules the school has decided in order to carry out the graduation.
 • Keep a 1-2 meter distance between each other, both indoors and outdoors.
 • Wash your hands with soap and water.
 • People in a risk category or above the age of 70 should not attend.

تخرج الطلاب في مدرسة بورييس

 

الأربعاء الواقع في العاشر من حزيران، يتم تخرج الطلاب من الثانوية في مدرسة بورييس ، ونظراْ لخطر انتشار الفيروس التاجي{ كورونا}، يحق لكل طالب أن يدعو شخصين من أقربائه كحدٍ أقصى، وسيتجه الطلاب المتخرجين باتجاه ساحة المدرسة.

. يفتتح الطلاب يومهم بالتصوير الفوتوغرافي، وبعدئذٍ يجتمع كل صفٍ على حدا من أجل الشعائر والمراسيم مع مرشديهم.

يقوم مدير الثانوية بالقاء كلمة بالاضافة الى توزيع الشهادات والمنح الدراسية .

سيتم حظر منطقة المدرسة لتجنب الازدحام غير المرغوب فيه. أنت كقريب يمكن مجيئك الى تلك المنطقة قبل 10 دقائق من خروج الطلاب باتجاهكم. وهنالك يتم التأشير على اسمك في اللائحة.

بعد 15 دقيقة من بدء الطلاب  بالقدوم اليكم،  يجب عليك مغادرة تلك المنطقة أنت والطالب من مخرج مخصص لإفساح المجال للصف التالي.

 

الدخول والخروج للطلاب والأقارب

Valbogatanشارع فالبو يلتقي الطلاب في الدرج / المدخل نحو.

ويخرجون باتجاه طريق الدراجات الهوائية.  (Brändströmsgatan) يدخل الأقارب من

سيتم وضع علامة لتمييز المدخل والخروج ليسهل العثور عليه.

مسؤوليتك كطالب ، قريب أو صديق

. إذا كنت مريضا أو لديك أعراض خفيفة خلال يوم تخرج الطالب ، فيجب عليك البقاء في المنزل .  

.  اتباع واحترام القواعد التي وضعتها المدرسة لاحتفال الطالب ليتم تنفيذها

. حافظ على مسافة 1-2 متر ، في الداخل والخارج.

. اغسل يديك بالماء والصابون

. يجب أن يمتنع الأشخاص المنتمون إلى مجموعة الخطر أو الذين يجاوزون السبعين عن المشاركة.

 

 جشن فارغ التحصیلی مکتب بوريارسكولان Borgarskolan 

چهارشنبه ١٠ ژوئن دانش آموزان سال آخر دبيرستان در مكتب بوريارسكولانBorgarskolan  فارغ التحصيل ميگردند. به دلیل خطر انتشار ويروس کرونا  (كوويد -١٩) ) هر دانش آموز مى تواند  حداکثر دو نفر از بستگان خود را دعوت کند و جشن  فارغ التحصيلى در حياط  مكتب انجام مى گيرد. 

دانش آموزان روزشان را با عکس گرفتن شروع می کنند و سپس هر کلاسى برای مراسمی با مربیان خود جمع می شوند. مدير سخنرانی ميكند ، نمرات و بورس های تحصیلی را به اشتراك مى گذارد.

 برای جلوگیری از شلوغی های ناخواسته ، منطقه مكتب مسدود خواهد شد. شما به عنوان یکى از بستگان 10 دقیقه قبل از اجراى مراسم بيرون دويدن  از در ورودی مشخصى  وارد می شوید. در آنجا شما نیز در لیست  کلاس علامت گذاشته شده وشمرده می شوید . 15 دقیقه پس از خروج دانش آموزان ، شما و دانش آموز تان منطقه را از یک خروجی مشخص ترک می کنید تا فضای کلاس بعدی را فراهم نماييد .

 

ورودى و خروجى براى دانش آموزان و بستگانشان

دانش آمو زان در پله ها/ در ورودى به سمت سرك Valbogatan ملاقات مى كنند.

بستگان از سمت سرك Brändströmsgatan  وارد مى شوند و به سمت مسير بايسيكل از سرك Valbogatan خارج مى شوند.

ورودى و خروجى ها نشانه گذارى  مى شود تا به راحتى بتوانيد راه ها را پيدا كنيد.

 

مسئولیت شما به عنوان یک دانش آموز ، بستگان  یا دوست اين است

اگر در طول روزجشن فارغ التحصيلى دانش آموز بیمار هستید یا علائم خفیفی دارید ، باید در خانه بمانید.

قوانین تعیین شده توسط مكتب را برای اجرای جشن دانش آموز دنبال کنید و احترام بگذارید.

فاصله 1-2 متری از یکدیگر ، چه در داخل مكتب  و چه در خارج مكتب  را رعايت كنيد.

دستانتان را با آب و صابون شستشو كنيد.

افرادی که متعلق به گروه ریسک هستند  يا بالاى 70 هستند ، بایستى  از مشارکت در اين جشن  خودداری کنند.

 

Qalin jibinta dugsiga sare ee Borgarskolan

Arbacada 10 juun, waa maalinta qalinjibinta dugsiga Borgisskolan. Si ay u yaraato faafinta cudur coronavirus (CO-VID 19) waxaa go,aan lagu gaaray in  arday walba u imaan karo laba qof oo kaliya.

Ardayda waxaa ay ku bilaabi doonaan xafladooda sawir qaadid.Markaas ka dibna waxay ardayda u kulmi donaan fasal  fasal iyagoo la joogi doona  maclinmiintooda.

Waxaa qudbad jeedin doona maamulaha dugsiga.Markaas  ka dib waxaa la qeybin doonaa shahaadad iyo dusiga abaalmarintiis uu bixiyo.

Agagaarka dugsiga waa la xiri doonaa sababtoo ah si aysan dadku meel ugu wada kulmin. Laakiin waxaa la sameyn doonaa meel qaas ah ay ka geli karaan labad qof ee ardayga u imaanaya. Waxaa dhici doonta in labada qof ee arday u imanaya magacooda la saxi doono marka ay soo galayaan .waa in aat timaado 10 daqiiqo ka hor inta aysan soo bixin ardayda qalin jibineyso. Markii ay soo baxaan ardayda ka dib waa in aad idinka iyo ardayga 15 daqiiqo ka dib ka soo baxdaan wadada qaaska ah ee laydiinku talagalay.

Jidka qaaska ah ee loogu  tala galay ardayga iyo ehelkiisa soo geli taanka iyo ka bixidaba

 • Ardayda waxay ku kulmi doonaan jaranjarada ku hor taalo dugsiga dhinaca( valbo gatan).
 • Ehelka waxay ka soo geli doonaan brändströmsgatan ka dibna ,waxay ka  bixi doonaan wadada baaskiilda maraan ee Valbo gatan.
 • Soo gelitaanka iyo bixitaanka waa la calaamadayn doonaa si aat u aragtid.

Masuuliyada saaran ardayga, ehelka ama saaxibka

 • Hadaad xanuusan tahay ama aat isku argto calaamadaha cudurka maalinta qalin jebinta iska joog gurigaaga.
 • Raac oo ixtiraam sharciga dugsiga dejiyey maalinta qalin jibinta.
 • Markaat ku jirta gudaha ama aat joogta dibada  waa in ay   idiin dhaxayso  2 miter adiga iyo qofka kale.
 • Ku dhaq gacmahaaga saabuun iyo biyo .
 • Waxaa wanaagsan in aysan imaanin xaflada dadka 70 jirka ah ama qaba xanuunada kale.

Hjälp oss att förbättra denna sida genom att klicka på någon av knapparna nedan. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Hittade du den information du sökte?