19 november 2020

För att minska risken för smittspridning har vi vidtagit åtgärder utifrån Folkhälsomyndighetens förslag.

Ökat avstånd i lokaler

 • Klassrummen är i största möjligaste mån möblerade med ökat avstånd.
 • Det är ökat avstånd mellan sittplatserna i matsal, kafé och bibliotek.

Undviker samlingar

 • Vi samlar inte många personer i samma lokal, för till exempel föräldramöten.
 • Schemaläggningen är anpassad för att undvika folksamlingar i till exempel entréer vid skoldagens början, i matsalen eller under raster.
 • Elever uppmanas att vistas utomhus under rasterna.

Hygien och städning

 • Alla uppmanas att tvätta händerna ofta, vi ser till att det finns god tillgång på tvål och pappershanddukar.
 • Handsprit är utplacerad på flera olika ställen i skolan, till exempel vid entréer, i matsalen och klassrum.
 • Skolans lokaler kommer att städas ofta, framförallt toaletter, bordsytor och dörrhandtag.

I undervisningen

 • Viss undervisning kan komma att förläggas utomhus.
 • Vi undviker aktiviteter i undervisningen som innebär närkontakt, till exempel under idrottslektioner.

Stanna hemma om du känner symtom

De kommunala skolorna följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och anvisningar.

 • För att bidra till att minska risken för smittspridning ska elever vara uppmärksamma på symtom som hosta, snuva, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska du vara hemma. 
 • Om du har lättare symtom ska du stanna hemma så länge du har symtom och två dygn efter tillfrisknande samt göra vanlig frånvaroanmälan.
 • Om du snabbt blir kraftigt försämrad och inte klarar egenvård kontaktar du 1177 Vårdguiden via telefon.
 • Om du inte har några symtom gäller närvaro i skolan som vanligt.
 • Om du bor med någon som har covid-19 ska du studera hemifrån under 7 dagar.

1177 Vårdguiden Gävleborg - för information om symtom och vad som gäller när du ska söka vård 

Om en elev visar symtom för covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att elever som visar symtom för covid-19 PCR-testas för att se om de har en pågående infektion. I Region Gävleborg pausas möjligheten att självtesta sig för barn under 18 år.

Om eleven har symtom, men inte testat sig

 • Vid kortvariga symtom ska eleven stanna hemma så länge eleven har symtom och två dygn efter tillfrisknande. 
 • Vid kvarvarande symtom (till exempel lätt hosta och lätt snuva) ska eleven stanna hemma minst sju dygn efter att eleven fått symtom, varav minst två dygn utan feber och med allmän förbättring.

Om testet visar att eleven har covid-19

 • Eleven ska stanna hemma minst sju dygn efter första symtom, varav minst två dygn utan feber och med allmän förbättring.

Om testet visar att eleven inte har covid-19

 • Eleven ska stanna hemma tills eleven är pigg och frisk. 

Resa till och från skolan

Om du som elev har möjlighet - gå eller cykla till skolan istället för att åk buss! Folkhälsomyndigheten rekommenderar att bara resa med kollektivtrafiken om du verkligen måste och vi behöver alla hjälpas åt att undvika trängsel.

20 oktober infördes lokala restriktioner för Uppsala län. Restriktionerna innebär bland annat att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel bör undvikas. För elever blir det inte någon skillnad jämfört med idag. Avrådan från resor med kollektivtrafik gäller inte skolelever.

Mer information om coronaviruset (covid-19)

Hjälp oss att förbättra denna sida genom att klicka på någon av knapparna nedan. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Hittade du den information du sökte?