24 mars 2020

Här finns riktlinjer för hur distansundervisningen bedrivs.

Var hittar jag som elev information?

Vid distansundervisning är det ditt ansvar att hålla dig uppdaterad om vilken information som är aktuell i både dina kurser och allmän information från Borgis. 

Information om dina kurser finner du som vanligt i dina kursrum på Teams. 

Information från Borgis hittar du i Borgis informationsrum. 

Det är viktigt att du kollar din skolmejl regelbundet och att du besöker borgarskolan.gavle.se för den senaste informationen. 

I vissa fall kan även kommunikation att ske via SMS och telefon

Hur tar vi närvaro? 

Vid distansundervisning gäller det fortfarande att du är närvarande vid lektionstillfällena utefter ditt schema. Om du är sjuk eller måste vara frånvarande på grund av annan anledning måste du fortfarande anmäla detta på Skola24 och informera din mentor/dina mentorer. 

Närvaro kommer att tas på olika sätt, till exempel: 

  • Videomöten – vid denna typ av videosamtal ser läraren alla närvarande i klassen och räknas då som anmälan av närvaro.  

  • Närvaroinlägg – om en lärare skriver denna typ av inlägg kommer de att uppmana dig att gilla inlägget. Din gillamarkering räknas då som anmälan av närvaro. 

Förväntningarna på dig som elev är alltså att du följer ditt schema som vanligt och är i tid till dina lektioner. 

Hur ansluter du till ett videomöte? 

För att ansluta till ett videomöte behöver du följa notisen som dyker upp i dina aviseringar eller gå direkt in i ditt kursrum på Teams. Direkt på förstasidan i ditt kursrum ser du ett nytt inlägg där det finns en anslutningsknapp. Du kommer då till ett nytt fönster. Här ska du stänga av din mikrofon innan du ansluter och bara aktivera mikrofonen när läraren ber dig. Välj sedan ”Anslut nu”. 

Hur strukturerar vi lektioner? 

Olika lärare i olika kurser kommer att arbeta på olika sätt. Några av de vanligare sätten som ni kommer att möta när vi studerar på distans kan vara: 

  • Videomöten – både för att köra uppstart av lektioner, vid genomgångar, eller diskussioner. 

  • Instruktionsinlägg – där du till exempel får veta vad lektionen kommer handla om, vad uppgiften går ut på, eller vad du ska arbeta med idag. 

  • Föreläsningar i videoformat – vissa lärare kommer att arbeta med förinspelade föreläsningar som du kommer att titta på för att kunna arbeta med uppgifter. 

Mer detaljerad information om undervisningsformer kommer din undervisande lärare att förklara. 

IT-service kontaktuppgifter 

Telefon: 0200 – 22 88 11 

Mejl: it@gavle.se 

Öppettider 07.00-17.00 vardagar 

Hjälp oss att förbättra denna sida genom att klicka på någon av knapparna nedan. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Hittade du den information du sökte?