Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som ger en bred utbildning inom samhällsvetenskap med fokus på samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik.

Under tiden på ekonomiprogrammet får du goda kunskaper i att driva projekt, ingå i olika gruppkonstellationer samt att fokusera på svenska språket. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan.

Under ditt tredje år på ekonomiprogrammet får du möjlighet att praktisera dina kunskaper genom kursen Entreprenörskap och Företagande. Då driver du eget företag genom Ung företagsamhet.

Ekonomiprogrammet har två inriktningar

Inriktning ekonomi

Inriktning ekonomi ger dig kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i att starta och driva ett företag.

Inriktning juridik

Inriktning juridik ger dig kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen ska utveckla din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Det här programmet är ett högskoleförberedande program.

Det innebär att du får grundläggande högskolebehörighet. Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att planera dina studier. 

Ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare för mer information.

När du söker till ett program i gymnasieskolan så används betygen i ditt slutbetyg från grundskolan för att räkna ut ett meritvärde. 

Här kan du se vilket meritvärde som krävdes för att komma in på gymnasieprogrammen vid antagningen till läsår 2018/2019:

Meritvärde för antagningen till läsår 2018/2019 (pdf)

Hjälp oss att förbättra denna sida genom att klicka på någon av knapparna nedan. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Hittade du den information du sökte?