På Borgarskolan finns Estetiska programmet inriktning Estetik och media. Estetik och media vänder sig till dig som vill arbeta praktiskt med olika medier, till exempel foto, film, TV, grafisk form, bild och ljud.

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Det betyder att eleverna förbereds för konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga högskoleutbildningar.

Inför läsåret 2019/2020

Estetik och media ges inte på Borgarskolan läsåret 2019/2020 utan erbjuds istället för dig på Sandvikens gymnasieskola.

Inriktningen estetik och media

Inriktningen ska ge dig fördjupade kunskaper i digitala medier ur ett estetiskt perspektiv. Den ska utveckla din förmåga att kommunicera med digitala verktyg. Ljud, bilder och berättande står i centrum.

Du kommer genom praktiskt arbete att lära dig använda och skapa olika medieproduktioner. Du får lära dig hur bild och ljud kommunicerar och fungerar som uttrycksmedel. Genom teori och praktiskt arbete lär du dig att förstå helheter och sammanhang inom medieområdet och det estetiska området.

Den grundläggande arbetsprocessen på estetik och media är från idé till färdig produkt. Här ingår att se sambanden mellan form, innehåll och funktion.

Du kan fördjupa och specialisera dig inom det område som du är mest intresserad av, till exempel foto, film-TV, digitalt skapande, grafisk layout, ljud med mera.

Att vara högskoleförberedd

Den utbildning du får kan sedan ligga till grund för studier inom hela medieområdet. Du får under utbildningen möjlighet att göra olika medieproduktioner som kan vara ett behörighetskrav till fortsatta studier inom området.

Det innebär också att du ska kunna hantera stora mängder text, både på svenska och engelska, samt kritiskt granska och värdera information.

Hjälp oss att förbättra denna sida genom att klicka på någon av knapparna nedan. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Hittade du den information du sökte?