Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesprogram för dig som vill arbeta med olika fordon och transporter eller med godshantering. Programmet vänder sig till dig som är intresserad av motorer och gillar att lösa problem praktiskt.

Så här är programmet upplagt

På fordons- och transportprogrammet läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i grundskolan.

Programgemensamma karaktärsämnen är: fordons- och transportbranschen samt fordonsteknik.

Du får möjlighet att specialisera och bredda dig ytterligare inom programmet. Det kallas programfördjupning. Hör med skolan vilka fördjupningskurser den erbjuder. Du har även ett individuellt val där du väljer vad du vill läsa. 

Programmet har följande inriktningar

  • Godshantering
  • Karosseri och lackering (inför läsåret 2019/2020 kommer yrkeskurserna läsas i Falun och de gymnasiegemensamma kurserna i Gävle)
  • Lastbil och mobila maskiner
  • Personbil
  • Transport

Så här arbetar vi

Fordons- och transportprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av motorer och gillar att lösa problem praktiskt. I våra stora och fina verkstadslokaler på Borgarskolan får du lära dig om fordons funktion och konstruktion och hur du diagnostiserar, reparerar och utför service på dem.

Många elever som kommer till oss har skruvat mycket med motorer tillsammans med kompisar och släktingar, men det finns inga krav på förkunskaper inom området. Flera av våra duktiga elever har börjat utan någon tidigare erfarenhet.

Arbetssätt

På Borgarskolan har yrkeslärare och kärnämneslärare på Fordons- och transportprogrammet ett aktivt samarbete inom ett arbetslag.

Vårt samarbete ger våra lärare bra koll på våra elever och gör att vi kan anpassa undervisningen till gruppen och till dig som individ. Undervisningen i kärnämnen, främst i matematik, svenska och engelska, har en mycket tydlig programprofil.

Målsättningen är att du som elev ska tillägna dig så mycket kunskaper och färdigheter att du klarar branschens certifikat och blir anställningsbar. För att ytterligare underlätta för dig att få jobb så får du även körkortsundervisning i skolan.

Stöd under utbildningen

På Fordons- och transportprogrammet har vi sedan många år en stor erfarenhet av grupper med olika kunskapsnivåer. En del elever kommer att hinna läsa in högskolebehörighet som utökad studiekurs under gymnasietiden, medan andra kräver extra tid för att klara de grundläggande kurserna.

Borgarskolan har sedan länge en väl fungerande speciallärarverksamhet som ger stöd till de elever som behöver.

Hälsokrav

Arbete inom fordonsbranschen kan ibland vara fysiskt påfrestande, med ansträngande arbetsställningar och en del tunga lyft.

Om du tänker dig en framtid inom branschen så är det viktigt att kroppen håller. Du behöver inte vara urstark, men bör inte ha problem med rygg och axlar.

Inom karosseriinriktningen krävs också att man klarar isocyanat-testet som mäter lungkapacitet.

Även inom tranportinriktningen ställs en del specifika medicinska krav för att få högre körkortsbehörighet.

Arbetsplatsförlagt lärande

Fordons- och transportprogrammet på Borgarskolan har ett bra och långvarigt samarbete med motorbranschen, både i Gävle och i våra grannkommuner. Det leder till att vi kan erbjuda våra elever APL-platser med bra kvalitet. Eftersom våra lärare känner till företagen väl så kan de också oftast se till att du hamnar på en plats som passar för just dig.

Personbilsinriktningen har minst 15 veckor APL under studietiden, oftast mer.

Utökad APL

Fordonsbranschen är den bransch, vid sidan av IT-branschen, som oftast vidareutbildar sin personal. Det kräver att de elever som gått Fordons- och transportprogrammet ska vara både anställningsbara och utbildningsbara.

Därför är vi överens med branschen om vikten av att du får en bra grundutbildning från skolan. Därutöver måste vi använda den kompetens och utrustning som finns inom företagen i branschen.

På Borgarskolan har vi löst detta med kraftigt utökad APL inom tunga fordon, karosseri, godshantering och transport.

Den innebär att du som går en av på dessa inriktningar kommer att läsa en grundutbildning tillsammans med personbilsinriktningen i årskurs 1. I delar av årskurs 2 och hela 3 får du sedan din praktiska träning ute på företag under två dagar varje vecka, varvat med längre APL-perioder. I skolan läser du kärnämnen och yrkesteori.

En yrkeslärare ansvarar för kvaliteten på utbildningen, både i skolan och på arbetsplatsen, och är självklart ansvarig för betygsättningen.

Det här programmet är ett yrkesprogram där du tar en yrkesexamen.

Nytt från och med höstterminen 2017

Du som börjar på ett yrkesprogram hos oss hösten 2017 kommer att få grundläggande högskolebehörighet. 

Vill du veta mer –  prata med din studie- och yrkesvägledare.

När du söker till ett program i gymnasieskolan så används betygen i ditt slutbetyg från grundskolan för att räkna ut ett meritvärde. 

Här kan du se vilket meritvärde som krävdes för att komma in på gymnasieprogrammen vid antagningen till läsår 2018/2019:

Meritvärde för antagningen till läsår 2018/2019 (pdf)

Hjälp oss att förbättra denna sida genom att klicka på någon av knapparna nedan. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Hittade du den information du sökte?