Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program och vänder sig till dig som är intresserade av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt, både lokalt och globalt.

Efter examen ska du ha kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Programmet har tre inriktningar varav Borgarskolan ger två. 

Inriktningen medier, information och kommunikation

Inriktningen ska ge kunskaper om mediernas roll i samhället och hur du kan använda dig av medieteknik för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt.

I inriktningen ska du studera journalistik, information och reklam och praktiskt få pröva textens, bildens och ljudets kommunikativa möjligheter. Du ska få utveckla både praktiska och teoretiska kunskaper i olika interaktiva kommunikationsformer.

Inriktningen ska ge dig möjlighet att undersöka hur media påverkar människor individuellt och i grupp när det gäller till exempel åsikts- och opinionsbildning och hur vår omvärldsuppfattning formas.

Inriktningen samhällsvetenskap

Inriktningen ska ge kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå.

I inriktningen ska du bredda och fördjupa din förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang. Inriktningen ska också utveckla din förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Vill du kombinera idrott och studier kan du välja lokalt utformat idrottsutbildning (LIU). Då har du idrottsspecialisering istället för individuellt val.

Skola för mänskliga rättigheter

Borgarskolan är en skola för mänskliga rättigheter genom vårt samarbete med Amnesty International.

Läs mer

Hjälp oss att förbättra denna sida genom att klicka på någon av knapparna nedan. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Hittade du den information du sökte?