Om du som gymnasieelev eller vårdnadshavare inte är nöjd med den kommunala gymnasieskolan vill vi att du kontaktar oss.

Steg 1: Kontakta ansvarig lärare

Om du som elev eller vårdnadshavare inte är nöjda med det stöd skolan ger, upplever svårigheter av något slag eller har synpunkter på verksamheten, är den snabbaste vägen till lösning att ta kontakt med ansvarig mentor eller lärare på skolan. Personal som till exempel skolsköterska och kurator finns också till som stöd för dig.

Steg 2: Kontakta biträdande rektor eller rektor

Om du upplever att du inte får den hjälp eller det stöd du önskar av ansvarig mentor eller lärare kan du kontakta den som är biträdande rektor för ditt program. Om problemet inte blir löst efter det kan du kontakta skolans rektor. Det är rektors ansvar att se till att eleverna får det stöd de behöver. Det är också rektor som tar beslut om olika åtgärder.

Kontaktuppgifter skolledningen

Allmänna synpunkter och klagomål

Allmänna synpunkter och klagomål kan också lämnas skriftligt genom e-post till utbildningsförvaltningen:

utbildning@gavle.se

Anmälan till Skolinspektionen

Alla har rätt att göra en anmälan. Du kan anmäla till Skolinspektionen eller till Barn- och elevombudet.

Det tar vanligtvis cirka fem månader att utreda en anmälan och bestämma hur en skola ska göra eller vilket stöd en elev ska få.

Tänk på att

Hjälp oss att förbättra denna sida genom att klicka på någon av knapparna nedan. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Hittade du den information du sökte?