Du är alltid välkommen att ta kontakt med någon av oss på elevhälsan. På Borgarskolan har du möjlighet till stöd, rådgivning och samtal hos vår kurator och skolsköterska. Kurator, skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt.

Kurator

Kuratorn kan ge dig som elev stöd för att nå målen och klara din skolgång. Du kan få råd och stöd i personliga och sociala angelägenheter. Det kan till exempel handla om stress, kamratrelationer, skoltrötthet, hemkonflikter eller att du helt enkelt inte må bra 

Du kan också få information och service när det gäller studiesociala frågor, studieteknik och studieekonomi.

Du kan vända dig till kuratorn själv eller via din mentor, lärare eller föräldrar.

Skolsköterska

Skolsköterskan erbjuder samtal, rådgivning, enklare sjukvård och hänvisar dig vidare vid behov.

Alla som går årskurs 1 erbjuds ett hälsobesök. Då kontrolleras längd och vikt och vi har ett hälsosamtal.

Skolläkare

Tid hos skolläkaren bokar du hos skolsköterskan.

Hjälp oss att förbättra denna sida genom att klicka på någon av knapparna nedan. Dina synpunkter är viktiga för oss.

Hittade du den information du sökte?